siamwebsite.me สยามเว็บไซต์
"เราทำระบบที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุด เพื่อลูกค้าของเรา"

เป้าหมายของเรา


- สร้างผลงานและสนับสนุนเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จนไปถึงออกสู่สายตาชาวโลก
- สร้างผลงานและสนับสนุนนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จะพัฒนาไปสู่เวทีโลก
- ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) และ ฟรีแวร์ (Freeware)
- เป็นผู้นำแห่งซอฟต์แวร์ไทย ในการผลิตซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) รายใหญ่ในประเทศไทย
siamwebsite สยามเว็บไซต์

Development Team

siamwebsite.me สยามเว็บไซต์
siamwebsite.me สยามเว็บไซต์

เรามีทีมพัฒนา โปรแกรม และระบบบริหารจัด โดยเฉพาะทาง จึงสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ เกือบทุกรูปแบบ ผลึกกับ (crystal) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ผสมผสาน กับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้าน algorithm ตรรกะความคิด การวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออก มาเป็นส่วนๆ

Important

เราทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ พูดภาษามนุษย์รู้เรื่อง ไม่พูดปนภาษาคอมพิวเตอร์ กับลูดค้า จนทำให้การสื่อสารกับลูกค้าได้สับสน

Programmer

เขียน code ได้เป็นอย่างดี เข้าใจ algorithm ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุด ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Analytical Step

  • System Development Life Cycle
  • Software Engineering and Water Fall Model
  • Data Flow Diagram
  • Project Management
  • Object-Oriented Concept

System analysis

เราศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบการทำงานใหม่ (New System)
vision

วิสัยทัศน์


วางแผน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง

คิดค้น คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี่ให้เหนือความคาดหมาย

พัฒนา มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม

ยึดมั่น มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึก เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด


คุณภาพของเรา


siamwebsite.me

เราทำระบบที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุด เพื่อลูกค้าของเรา

เราผลิตผลงานด้วยคุณภาพ

วิเคราะห์วางแผนก่อนการทำงานอย่างเป็นระบบ

จัดการงานอย่างมีระเบียบ

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานรวดเร็วตามความต้องการลูกค้า

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยที่สุด

ตรวจสอบและปรับปรุงอยู่เสมอ

siamwebsite Development

System Development


เรา รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบระบบ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า (CDM), ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) , ระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant) ระบบบริหารจัดการ สินค้าและการบริการ (E-Commerce) , ระบบบริหารจัดการ การส่งสินค้า (Logistics) หรือ ระบบบริหารจัดการอื่นๆ ตามความต้องลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการบริหารธุรกิจของคุณ ให้เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจของคุณได้ดีมากขึ้น

เราคือ startup


siamwebsite.me
Startup คือธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ทีมงาน โครงสร้างธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการใช้เงิน และการทำตลาด โดยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่เป็น “ธุรกิจเทคโนโลยี” หรือได้รับการลงทุน หรือ “Venture Capital” หรือมีการ “Exit” ผ่านการควบกิจการหรือการเข้าตลาดหุ้นแต่อย่างใด

Startup หรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆ นั่นคือบริษัทเกิดใหม่ และเป็นคำที่นิยมใช้เรียกบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน Silicon Valley สหรัฐอเมริกา และปัจจุบันก็นิยมใช้เรียกกันทั่วโลก โดยกว่าจะมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Facebook Google ก็ต้องผ่านการเป็น Startup มาก่อนแล้วทั้งนั้น

มาถึงกันที่เว็บไซต์ของเรา siamwebsite.me เป็นเว็บไซต์ที่ค่อยให้บริการทางด้านระบบ Web Application , Web-based Application , Windows Application ให้ผู้คนทั่วไป หรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเปิดใช้บริการ Website ตามความต้องการ เรายินดีพร้อมที่จะให้คุณใช้บริการได้อย่างเต็ม "เราทำระบบที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุด เพื่อลูกค้าของเรา" siamwebsite.me

LINE@ ติดต่อฝ่ายขาย
Open Chat
1
_
Hello! Thanks for visiting my site. Please press Start button to Contact with Admin :)

Start