E-E-A-T TO BOOST SEO
E-E-A-T TO BOOST SEO

E-E-A-T BOOST SEO

E-E-A-T : EXPERIENCE , EXPERTISE , AUTHORITY , TRUST เป็นมากกว่าการแนะนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ อำนาจหน้าที่ ความน่าเชื่อถือ
E-E-A-T
ประสบการณ์ (Experience)
ประสบการณ์เป็นแนวทางสำคัญในการสร้าง E-A-T ที่เป็นฐานในการสร้างความเชื่อถือในตัวบุคคลหรือธุรกิจ การสะสมประสบการณ์ในวงการทำให้เรามีความคุ้นเคยกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเสนอแนะและแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด

ประสบการณ์มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เราให้ การมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในงานช่วยให้เราสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ความเชี่ยวชาญ (Expertise)

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับความรู้ลึกลง และทักษะที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ที่เรามีประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ การเชี่ยวชาญช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ความเชี่ยวชาญเป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลหรือธุรกิจ ความรู้ลึกลง และทักษะที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ที่เราทำงาน ความเชี่ยวชาญช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

อำนาจชื่อเสียง (Authority)

อำนาจชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการได้รับการยอมรับและเคารพจากคนอื่น ๆ ในวงการทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและอิทธิพลที่เราสร้างขึ้น การสร้างอำนาจชื่อเสียงควรใช้เวลาในการรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนออนไลน์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจของคนในวงการและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอิทธิพลในวงการ

การสร้างอำนาจชื่อเสียงเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในวงการ อำนาจชื่อเสียงเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้อื่นในวงการ และการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเรา ผ่านการเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่า การร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลในวงการ และการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ความน่าเชื่อถือ (Trust)
ความน่าเชื่อถือเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาว การสร้างความน่าเชื่อถือคือการทำให้ผู้คนมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในธุรกิจหรือบุคคล โดยการส่งเสริมความโปร่งใส การสื่อสารที่ต่อเนื่อง และการส่งมอบตามสัญญา ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะทำตามสัญญาและให้บริการที่ดีที่สุด

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ความน่าเชื่อถือสร้างมาจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ การตรงต่อเวลา และการให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าพวกเราเป็นผู้ที่เชื่อถือได้และจะมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีที่สุดให้กับพวกเขา

เว็บไซต์ตัวอย่าง SIAMWEBSITE รับทำเว็บไซต์ ออแบบเว็บไซต์ รับทำ SEO
เว็บไซต์ตัวอย่าง SIAMWEBSITE รับทำเว็บไซต์ ออแบบเว็บไซต์ รับทำ SEO

สรุป E-E-A-T

Experience , Expertise , Authority , Trust เป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในธุรกิจหรือบุคคล ประสบการณ์ในวงการและความเชี่ยวชาญช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ อำนาจชื่อเสียงช่วยสร้างอิทธิพล และเสนอแนะอย่างเชี่ยวชาญ ส่วนความน่าเชื่อถือสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งสี่องค์ประกอบนี้เป็นสิ่งสำคัญ

เว็บไซต์ตัวอย่าง SIAMWEBSITE รับทำเว็บไซต์ ออแบบเว็บไซต์ รับทำ SEO
เว็บไซต์ตัวอย่าง SIAMWEBSITE รับทำเว็บไซต์ ออแบบเว็บไซต์ รับทำ SEO

ตัวอย่าง E-E-A-T

เมื่อเราพูดถึงธุรกิจออนไลน์ เราสามารถใช้หลัก E-A-T (Experience, Expertise, Authority, Trust) เพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการใช้ EEAT ในธุรกิจออนไลน์ได้แก่ :

เรียกและเผยแพร่ประสบการณ์ที่มีคุณค่าของทีมงานและผู้บริการ

แสดงรีวิวและกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาของลูกค้า

แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวของทีมงานเพื่อเป็นหลักฐานว่าเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการ

– แสดงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

– สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเรา

– ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเรา

– สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญในวงการ

– ร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลในวงการและชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

– เผยแพร่เนื้อหาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและความไว้วางใจของเรา

– ให้บริการที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือตามสัญญาและเกณฑ์ที่กำหนด

– ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า

– สร้างระบบการรับรองความปลอดภัยเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของลูกค้า

 ในทุกกรณี เพื่อสร้าง EEAT ที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้เนื้อหาที่มีคุณค่า การสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าในธุรกิจออนไลน์

เว็บไซต์ตัวอย่าง SIAMWEBSITE รับทำเว็บไซต์ ออแบบเว็บไซต์ รับทำ SEO
เว็บไซต์ตัวอย่าง SIAMWEBSITE รับทำเว็บไซต์ ออแบบเว็บไซต์ รับทำ SEO

 วิธีปรับปรุง E-E-A-T เว็บไซต์ของคุณ

ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องยกเครื่องกลยุทธ์ SEO เพื่อปรับปรุง E-E-A-T ของคุณ และพิจารณา YMYL

มาดูขั้นตอนปฏิบัติหกขั้นตอนเพื่อปรับปรุง E-E-A-T SEO ของไซต์ของคุณ :

สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ในเว็บไซต์ของคุณควรมีเนื้อหาที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก ซึ่งหมายถึงเนื้อหาที่ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และทำให้ผู้อ่านรู้สึกพึงพอใจ

Google ได้เผยแพร่การอัปเดตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีลักษณะดังนี้

ต้นฉบับ | เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ | เขียนโดย | เพื่อผู้คนผู้ใช้

ตรวจสอบเนื้อหาของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีประโยชน์ และมี EEAT ในระดับสูง แม้ว่าครั้งหนึ่งเนื้อหาของคุณเคยมีประโยชน์ แต่ก็ไม่มีประโยชน์มากนักหากมีข้อมูลที่ล้าสมัย และสร้างเนื้อหาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ชมของคุณ

ให้ข้อมูลผู้แต่งและความโปร่งใส Google ต้องการทราบว่าบุคคลที่เขียนเนื้อหาเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่าลืมสร้างหน้าเกี่ยวกับเราเพื่อแนะนำทีมของคุณ (ถ้ามีและหน้าผู้เขียนแต่ละคนเพื่อเน้นนักเขียนเฉพาะ

ประวัติผู้เขียนช่วยสร้างความโปร่งใสและ EEAT โดยแสดงข้อมูลประจำตัวของผู้เขียนและผลงานที่ผ่านมา

คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้เขียนได้ด้วยการเป็นผู้มีส่วนร่วมในไซต์ที่เชื่อถือได้ในพื้นที่ของคุณ 

พูดง่ายกว่าทำ แต่วิธีที่ดีในการเริ่มต้นคือการเขียนโพสต์ของผู้เยี่ยมชมสำหรับไซต์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ภายในช่องของคุณ

สุดท้าย จ้างผู้เชี่ยวชาญเมื่อคุณทำได้ หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่มีเงินทุนในการทำเช่นนั้น อย่างน้อยที่สุด ให้จ้างนักเขียนที่มีพรสวรรค์ซึ่งทำการค้นคว้าเพื่อสร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูล

เคล็ดลับ : ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตรวจสอบเนื้อหาของนักเขียนของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ผิดได้

ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เมื่อสร้างเนื้อหา คุณควรไปที่แหล่งที่มาโดยตรงเสมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ การศึกษา เอกสารการวิจัย ฯลฯ ซึ่งอาจรวมถึงทวีต และบล็อกโพสต์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ

นอกจากนี้ยังควรใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สิ่งเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามสาขา แต่อาจรวมถึงฐานข้อมูลทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ข่าว หรือไซต์ของผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ

สร้างชื่อเสียงของแบรนด์ในเชิงบวก

ชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหา และเว็บไซต์โดยรวมของคุณ การจัดการชื่อเสียงทางออนไลน์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Google E-E-A-T SEO

ซึ่งหมายความว่าคุณควรจับตาดูคำวิจารณ์หรือสื่อเชิงลบ หากมีอะไรเกิดขึ้น ให้ตอบกลับทันทีและอย่างมืออาชีพ

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น User-Generated Content (UGC) คือเนื้อหาประเภทใดก็ตามที่สร้างโดยผู้บริโภคหรือผู้ใช้เว็บไซต์มากกว่าแบรนด์ เมื่อใช้งานได้ดี User-Generated Content (UGC) สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณความไว้วางใจและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้

ตัวอย่างเช่น 79% ของผู้ซื้อออนไลน์กล่าวว่า UGC มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา ดังนั้นการทำให้ฐานลูกค้าสนับสนุนแบรนด์ของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

UGC สามารถรวมรูปภาพ วิดีโอรับรอง บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ วิดีโอ YouTube และบล็อกโพสต์

 สร้างลิงก์ย้อนกลับที่เชื่อถือได้

การได้รับลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ SEO ของคุณ

 นอกจากนี้ยังสามารถแสดงว่าธุรกิจของคุณมีอำนาจในอุตสาหกรรมของคุณ

ในตัวอย่างด้านล่าง WWF เชื่อมโยงไปยังแบรนด์เล็กๆ จำนวนหนึ่ง 

เนื่องจาก WWF เป็นหน่วยงานระดับโลก การได้รับลิงก์ย้อนกลับจาก WWF จึงเหมือนกับการได้รับการอนุมัติครั้งใหญ่