ENGAGEMENT MARKETING

Engagement Marketing การตลาดเพื่อการมีส่วนร่วม

ใช้เนื้อหาเชิงกลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อดึงดูดผู้คน มาช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ให้มีความหมายโดยไม่ได้เน้นการขายเพียงอย่างเดียว เมื่อเราใช้การตลาดการมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing จะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้คน แทนที่จะทำการโฆษณาเพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนแนววิธีการทำการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วม คือการเผยแพร่ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการบริการ ให้กับลูกค้าแบบรายบุคคล เราจะสามารถสร้างประสบการณ์ในการโต้ตอบกับกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง พร้อมด้วยการประเมินของผู้บริโภค เพื่อมาช่วยในการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์แบบองค์ประกอบร่วม

ปัญหาการตลาดแบบมีส่วนร่วมแต่สามารถแก้ไขได้
ปัญหา: ต้องสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ เช่นแบรนด์ในอุตสาหกรรมที่แปลกใหม่ หรือ B2B (Business to Business) อย่างน้อยพวกต้องเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ก่อกวน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ และต้องสร้างความสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ดึงดูดผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้า ด้วยวิธีการแบ่งปันทรัพยากร เนื้อหาตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อการมุ่งเน้นการขาย หรือเนื้อหาในการศึกษา เพื่อช่วยให้ขยายธุรกิจให้เติบโตด้วยการทํางานแบบกว้าง

ปัญหา: กลยุทธ์ทางการตลาดไม่ก่อให้เกิดความสนใจ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร หากคุณสามารถปรับให้เข้ากับบริการของคุณได้ เข้าถึงจุดที่มีปัญหา และหัวข้อที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ความสนใจ คุณจะเห็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจที่เพิ่มขึ้น และหลงใหลในผลิตภัณฑ์ การบริการ คุณจะสามารถค้นพบวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ และยังช่วยเพิ่มความสนใจในตัวสินค้าได้อีกด้วย 

ปัญหา: สร้างความพึงพอใจให้กับแบรนด์ สร้างการรับรู้ ผู้นำทางความคิดโดยทำให้ เป็นแหล่งข้อมูล และการศึกษาที่เชื่อถือได้ สามารถสร้างความพึงพอใจผ่านความสัมพันธ์ ซึ่งจะแข็งแกร่งขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เนื้อหาของเราสามารถสร้างความบันเทิง หรือช่วยเหลือผู้ซื้อของเราได้

ปัญหา: ต้องเข้าถึงผู้ซื้อและลูกค้ามากขึ้น แต่ต้นทุนต่ำลง จากข้อมูลของ Forrester Research (บริษัท วิจัยและให้คำปรึกษา) ลูกค้าในปัจจุบันไม่ไว้วางใจ และไม่พอใจการตลาดที่ขัดจังหวะ ขัดขวางพวกเขา การมีส่วนร่วมกับการตลาด เนื้อหา หรือคอนเทนต์เป็นส่วนจำเป็น ของการสนทนากับลูกค้า และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค การสร้างเนื้อหา หรือคอนเทนต์ อย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งพยายามมากเท่าไร ก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ส่วนประกอบของการตลาดแบบมีส่วนร่วม เว็บไซต์ ที่จะนำเสนอเนื้อหา หรือคอนเทนต์ ที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และทำงานอย่างประสิทธิภาพมาก ประหยัดต้นทุน ช่วยทำให้ประสบผลสําเร็จทางการตลาด

– ดึงดูดผู้คนเป็นรายบุคคล ไม่ว่ากำลังพูดคุยกับ CIO (Chief Information officer : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หรือคุณแม่มือใหม่ หรือผลิตเสริมอาหาร จะต้องรอบรู้เกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของผู้ซื้อ ประวัติ ความสัมพันธ์กับบริษัท แม้ว่าการตลาดแบบอิงตามบุคคลจะกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และยังช่วยให้พูดคุยกับผู้ซื้อทั่วไปได้ด้วย การตลาดลักษณะแบบนี้ ตัวต่อตัวจะพูดคุยได้ตรงตามเงื่อนไขเป้าหมายที่กำหนดไว้

– ดึงดูดผู้คนตามสิ่งที่พวกเขาทำ แทนที่จะสมมติว่าผู้ซื้อจะสนใจผลิตภัณฑ์ หรือการบริการอะไร เราสามารถกำหนดเป้าหมายบุคคลตามลักษณะการทำงานของพวกเขาได้ โดยการสำรวจพฤติกรรม การโต้ตอบบนหน้า Facebook หรือ Social Media และการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้มีความสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นผ่าน Google Analytics (สำหรับเก็บสถิติผู้ใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำมาวิเคราะห์)

– ดึงดูดผู้คนอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา โอกาสที่จะรับฟังการตอบสนองต่อลูกค้า ในทุกขั้นตอนของการซื้อ ขาย หรือสนใจผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจในการซื้อ ด้วยวิธีการสร้างการสนทนาที่มีส่วนร่วม และเป็นส่วนตัว ทุกการโต้ตอบจะมีผลต่อการตัดสินค้าของผู้ซื้อ

– ดึงดูดผู้คนไปสู่ผลลัพธ์ เมื่อได้รับการตอบรับจากลูกค้าแล้ว เป้าหมายใหม่ของคุณคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มีคุณค่าซึ่งกันและกัน สำหรับทั้งคุณและลูกค้า เมื่อใดก็ตามที่คุณสื่อสารกับผู้ซื้อ ให้คำนึงถึงเป้าหมายของลูกค้า การตลาดเพื่อการมีส่วนร่วม ไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อตัวมันเอง แต่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ เพื่อปิดการขาย

– ดึงดูดผู้คนได้ทุกที่ ลูกค้าในปัจจุบันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง คุณจึงจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ให้สอดคล้องสำหรับลูกค้า ในการทำเช่นนี้ คุณต้องรับทราบความแตกต่าง ของเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในการสื่อสารแบบ เว็บไซต์ หรือ Social Media เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในยุคปัจจุบันนี้ และในอนาคตอีกด้วย เพื่อทิศทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน