MULTIPLE URLS
Multiple URLs หรือ จดทะเบียนชื่อโดเมนมากกว่า 1 ชื่อ

เหตุผล 5 ประการในการพิจารณาจดทะเบียนชื่อโดเมนมากกว่า 1 ชื่อ

การตัดสินใจซื้อชื่อโดเมนมากกว่า 1 ชื่ออาจมีปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยต่อไปนี้ตรงกับคุณหรือไม่

1. ความเสี่ยงจากการพิมพ์ผิดหากโดเมนของคุณมีคำที่ไม่ค่อยมีคนใช้หรือเป็นคำพิเศษ ก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้อาจพิมพ์ผิดหรือไม่ทราบว่าต้องสะกดอย่างไร ในกรณีนี้ คุณควรซื้อชื่อโดเมนหลายชื่อให้ครอบคลุมการสะกดชื่อผิดทุกรูปแบบที่มีโอกาสเป็นไปได้ เพื่อให้ระบบยังคงส่งต่อผู้ใช้ที่บังเอิญพิมพ์ URL ผิดไปยังโดเมนที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ

2. ชื่อที่สะกดหรือออกเสียงเหมือนกันหากคู่แข่งตั้งชื่อโดเมนและสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับของคุณ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก็อาจถูกหลอกลวงให้เข้าชมเว็บไซต์นั้นแทนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ ให้พิจารณาถึงการซื้อ “ชื่อเลียนแบบ” ชื่อโดเมนของคุณที่อาจเป็นไปได้

3. การเปลี่ยนชื่อหากแบรนด์หรือธุรกิจของคุณเคยใช้ชื่ออื่นมาก่อน คุณควรซื้อทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะค้นพบคุณได้ หรือหากต้องการเปลี่ยนชื่อบริษัท คุณควรซื้อและโฮสต์เว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมนใหม่ แล้วตั้งค่าชื่อโดเมนเก่าให้ส่งต่อไปยังชื่อโดเมนใหม่

4. ชื่อที่สื่อความหมายผู้ใช้แต่ละคนอาจนึกถึงแบรนด์หรือเว็บไซต์ของคุณแตกต่างกัน และอาจไม่นึกถึงชื่อที่เป็นทางการเสมอไป คุณอาจต้องจดทะเบียนชื่อโดเมนที่อธิบายถึงธุรกิจควบคู่กับชื่อธุรกิจนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่เสนอหรือผลิตภัณฑ์ที่ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชื่อธุรกิจยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือมีคุณลักษณะเฉพาะหรือสถานที่ตั้งซึ่งไม่สอดคล้องกับชื่อ นอกจากนี้ คุณยังใช้ชื่อโดเมนที่สื่อความหมายเพื่อชี้ไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น บล็อกหรือหน้าคำสั่งซื้อ

5. TLD ใหม่นามสกุลโดเมนหรือ TLD เช่น .plumbing และ .photography เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่จำได้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์ หากคุณมีนามสกุลโดเมนแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว เช่น .com หรือ .net การซื้อโดเมนที่มี TLD ที่แตกต่างกันควบคู่ไปด้วยอาจช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าผู้อื่นและไฮไลต์สิ่งที่แบรนด์ของคุณให้ความสำคัญโดยเฉพาะได้ ไปที่หน้า TLD ของเราเพื่อดูนามสกุลโดเมนทั้งหมดที่เรามี

Cr, google