ในบทความเนื้อหานี้ Pillar Content จะไม่ลงรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก ที่จะเจาะจงใน Heading Pillar Content เนื้อหาเหล่านี้ เขียนขึ้นมาครอบคลุมในเรื่อง SEO เหมาะสำหรับ ผู้มีความรู้เรื่อง Pillar Content และ SEO ในระดับขั้นพื้นฐานมาแล้ว หากไม่มีพื้นฐานเนื้อหา Pillar Content อาจจะไม่ต้องตามที่วัตถุประสงค์
Pillar Content หรือเนื้อหาหลัก เป็นการนำเนื้อหาที่ละเอียด และครอบคลุมในเรื่องนั้นๆ มาสร้างเป็นหลักสูตรเนื้อหา โดยมักจะเน้นที่ Keyword ที่สำคัญ และมีความแข็งแกร่งของ Keyword ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ และทำให้ผู้ใช้งานใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ของคุณนานขึ้น หรือตามทฤษฎี Dwell Time SEO
Pillar Content เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ผ่านเนื้อหาบทความ ที่ครอบคลุมภายใต้หัวข้อ หรือคำหลัก (keywords) ที่คุณต้องการโปรโมท หรือในที่นี้คือการทำ SEO เว็บไซต์ และ บล็อกของคุณเอง เนื้อหาเหล่านี้มักเป็นเนื้อหาที่ยาว ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้เข้าชม ไปยังเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้งาน ใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ของคุณนานขึ้น ยังช่วยให้เว็บไซต์ ติดอันดับในผลการค้นหาของ Google และช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น หรือ CRM (Customer Relationship Management)

Pillar Content คืออะไร?

สาหลัก หรือ เนื้อหาหลัก ครอบคลุมหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างกว้างขวาง และเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาย่อย สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม (Content Libraries) แม้ว่าเนื้อหาหลัก ที่ใช้ในการทำในหน้าหลัก จะครอบคลุมทุกแง่มุม ทุกหัวข้อ อย่างกว้าง แต่เนื้อหาจะเชื่อมโยง ไปถึงเนื้อหาเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยแต่ละหัวเรื่อง (Heading) จะครอบคลุมหัวข้อย่อยและเชื่อมโยง กลับไปที่หน้าหลัก Content Libraries และ Hub Pages

Content Libraries คลังเนื้อหา : การจัดระบบการเก็บรวบรวมเนื้อหาทั้งหมด แบบที่สามารถค้นหาได้ง่าย จะมีการจัดหมวดหมู่ตามประเภทเนื้อหา HubPages ศูนย์กลางของเนื้อหา : สามารถสร้าง และแชร์เนื้อหา เพื่อการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ หรือ อย่าง wikipedia

ในการทำ SEO รูปแบบผสมผสาน Content Libraries กับ Pillar Content เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมาก หากเว็บไซต์เราสร้าง Pillar Content และเนื้อหาเสริม (Cluster Content) เพื่อให้สามารถที่เชื่อมโยงกับ Pillar Content นั้นๆ ได้
Content Libraries จะทำให้คุณสามารถ จัดการ ติดตามเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถดูเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับ Pillar Content อื่น ๆ ได้ หรือมีคำหลักใดบ้างที่ยังไม่มีการครอบคลุม ทำให้คุณสามารถปรับแผนการสร้างเนื้อหาให้ทันสมัย และครอบคลุมได้มากขึ้น
Title Tag หัวข้อของหน้าหลัก ควรสอดคล้องกับ Keywords ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริการ และสอดคล้องกับ Pillar Content หัวข้อของหน้าหลักควรสั้น กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน และควรใช้คำหลักที่ ตรงกับความสนใจของผู้ค้นหา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริการ ควรถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ ดึงดูดผู้เข้าชม
Pillar Content มักถูกใช้ร่วมกับ คอนเทนต์ย่อย Content Hangout คอนเทนต์แฮงเอาท์ มักมีเนื้อหาสั้น และกระชับ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะ ของหัวข้อที่ครอบคลุมในคอนเทนต์หลัก หรือ อาจจะตามที่เกิดขึ้นในกระแสสังคม หรือตาม Challenger Content คอนเทนต์แฮงเอาท์ หรือ Cluster Content จะลิงก์ไปยัง Pillar Content ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชม สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับหัวข้อนั้นได้
Challenger Content : มุ่งเน้นไปที่การท้าทายมุมมอง หรือนำเสนอข้อมูล มุมมองเดิมๆ เกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้อ่านและสร้างการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ บ้างครั้งอาจจะโต้แย้งกับข้อมูลที่นำเสนอ อย่างเช่น TikTok ช่วยในการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของผู้อ่านมากขึ้น Content Hangout หรือ Cluster Content : คอนเทนต์ที่มุ่งเน้น แง่มุมเฉพาะของหัวข้อ แต่ยังครอบคลุมในคอนเทนต์หลักอยู่
Pillar Content และ Content Hangout เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มทราฟฟิก (Traffic) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ และปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ของคุณ (SEO) ผลการค้นหาของ Google

A : สร้าง Pillar Content และ Content Hangout ให้มีประสิทธิภาพ :

B : เลือกหัวข้อที่ตรงกับความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมาย (Your Money Or Your Life)

C : เขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง และครอบคลุม (E-E-A-T)

D : ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้อง ในเนื้อหาของคุณ (Content Marketing)

E : สร้างลิงก์ไปยัง Pillar Content และ Content Hangout จากหน้าอื่นๆ บนเว็บไซต์ของคุณ (PBN)

F : โปรโมต Pillar Content และ Content Hangout บนแพลตฟอร์ม Social Media

สร้างเนื้อหาในสไตล์ของ Pillar Content , Content Hangout , Cluster Content และ Challenger Content การสร้างเนื้อหาให้มีการเชื่อมโยง และการสนทนาที่ดี เพื่อสร้างความสนใจ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม Engagement Marketing หรือ User-Generated Content

Pillar Conten มีความสำคัญต่อเว็บไซต์ วิธีใช้ Pillar Content ต่อการพัฒนา SEO มีหลากหลายวิธีการมากมาย ประโยชน์ของการใช้ Pillar Content ใน SEO ต่อไปนี้คือประโยชน์บางส่วน:

A : เพิ่มทราฟฟิกให้กับเว็บไซต์ (Traffic) : Pillar Content สามารถเพิ่มทราฟฟิก ไปยังเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก สามารถดึงดูดผู้เข้าชม ที่สนใจในคำค้นหา หรือ Keywords 

B : ปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ SEO ในผลการค้นหาของ Google : Pillar Content สามารถช่วยปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ ในผลการค้นหาของ Google เนื้อหาหลัก สามารถช่วยให้ครอบคลุม คำค้นหา หรือ Keywords จะทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ SIAMWEBSITE เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ บริการ SEO คุณภาพสูง (Exotic)

C : สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) Pillar Content ที่เขียนได้ดีจะนำผู้อ่านไปสู่เนื้อหา Cluster Content ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์ มีการปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้น ส่งผลให้มีการซื้อสินค้าหรือบริการ เพิ่มขึ้นได้ และยังช่วยในการ สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้า การสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า อีกวิธีการ โดยการให้โอกาส แชร์เนื้อหาไปยังโซเชียลมีเดีย (PlugIn Social Media API)

D : เพิ่มโอกาสในการขาย Pillar Content สามารถช่วย เพิ่มแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ หรือเข้าใช้บริการ และยังช่วย ผลการค้นหา SEO ของ Google ปรากฏต่อผู้มีโอกาส เป็นลูกค้ามากขึ้น

E : ความยืดยาวของการเข้าชม (Session Duration) : Pillar Content มักจะใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์นานขึ้น เพราะเนื้อหาครอบคลุม และน่าสนใจ ส่งผลให้ Google มองว่าเว็บไซต์ มีคุณภาพ และควรจะแสดงให้ผู้ค้นหาเห็นมากขึ้น Dwell Time

 F : สร้างความน่าเชื่อถือ: เมื่อเนื้อหาที่คุณสร้างเป็นครอบคลุมและคุณภาพสูง ผู้อ่านจะเห็นคุณและธุรกิจของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ในด้านนั้น ทำให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับลูกค้า

Session Duration ความยืดยาวของการเข้าชม : ระยะเวลาที่ผู้ใช้ทำงานบนเว็บไซต์ในแต่ละเซสชั่น นั่นคือ ระยะเวลาตั้งแต่ ผู้ใช้เข้าถึงหน้าเว็บแรก จนกระทั่ง ออกจากเว็บไซต์ ความยืดยาวของเซสชั่น หรือ Session Duration เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ ในการปรับปรุงอันดับ SEO ในผลการค้นหา Google 

เนื่องจาก Google มองว่า เวลาบนเว็บไซต์ที่ยาวนาน เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ และน่าสนใจ คำแนะนำ เว็บไซต์สามารถปรับปรุง ความยืดยาวของการเข้าชม ได้โดยการปรับปรุงคุณภาพของ Content และ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ หรือ User Experience Design Diagram

ข้อควรระวัง ในการใช้ Pillar Content ใน SEO มีบางข้อควรระวังที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้ Pillar Content ในการ BOOT SEO
A : ความสำคัญของ Pillar Content คือคุณภาพ และความครอบคลุม ต้องแน่ใจว่าเนื้อหา มีคุณภาพสูง SEO Exotic และเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ควรทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น ในหัวข้อ และ Keywords อย่าลืม ตรวจสอบให้แน่ใจ
B : การใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องใน Pillar Content จะช่วยให้ Google รู้ว่าหน้าเว็บ มีสาระความรู้ในหัวข้ออะไร และนำมันมาแสดงผล ในการค้นหา SEO ที่เกี่ยวข้อง
C : การสร้าง Backlink ไปยัง Pillar Content จากหน้าอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของ (Internal Linking) จะช่วยให้ Google เข้าใจโครงสร้าง และความสำคัญของเนื้อหา และยังช่วยเพิ่มความน่าจะเป็น ผู้ใช้ค้นหา และอ่าน Pillar Content ในหัวข้อ และ Keywords
D: การโปรโมท Pillar Content บนโซเชียลมีเดีย จะช่วยเพิ่มโอกาส ในการได้รับการแสดงความคิดเห็น การแชร์ และการเชื่อมโยงจากผู้อ่านที่สนใจ ทำให้ได้รับการรับรู้มากขึ้น และได้รับประโยชน์จาก SEO
เนื้อหา หรือ Content สามารถโปรโมทโฆษณา Pillar Content บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อาทิ 𝕏 หรือ Twitter , Reddit , Facebook, และ LinkedIn การโปรโมทโฆษณา บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สามารถช่วยดึงดูด ผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ และปรับปรุงอันดับ SEO ของเว็บไซต์ ยังส่งผลการค้นหาของ Google ดีขึ้น
แต่เคล็ดลับเหล่านี้ ต้องสร้าง Pillar Content ที่มีคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพสูง (Exotic) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ อย่างรวดเร็ว (Boot SEO) ในผลการค้นหา Google และดึงดูดผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ให้มากขึ้น

การนำเทคนิค E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) มาใช้กับ Pillar Content จะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจของ Google และผู้เข้าชมว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทำให้การปรับปรุง SEO เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (SEO Exotic)

Expertise (ความเชี่ยวชาญ) : Pillar Content คุณภาพสูง และรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก ที่จะเจาะจง จะแสดงให้เห็น ความเชี่ยวชาญในหัวข้อ และ Keywords เรื่องที่กำลังเขียน ทำให้ผู้เข้าชมไว้วางใจในเนื้อหาของเว็บไซต์

Authoritativeness (การเป็นผู้มีอำนาจ) : เนื้อหา Pillar Content ได้รับการอ้างอิง และการเชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเป็นผู้มีอำนาจในหัวข้อนั้นๆ และ Keywords SEO

Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ) : ความถูกต้อง, ความปลอดภัย, และความโปร่งใสของเว็บไซต์ เนื้อหาที่เขียนลงไป จะทำให้ผู้ใช้ และ Google มั่นใจว่าเว็บไซต์ มีความน่าเชื่อถือ

การใช้เทคนิค E-A-T สร้าง Pillar Content สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจของ Google และผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ, มีอำนาจ, และน่าเชื่อถือ

สำหรับ หัวข้อ หรือคำหลัก “Your Money or Your Life” (YMYL) เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจ ที่สำคัญในชีวิตของคุณ เช่น การเงิน สุขภาพ และความปลอดภัย เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ YMYL จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด กว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่นๆ เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามทฤษฎี E-A-T (Expertise, Authority, and Trustworthiness) จะได้รับการส่งเสริม SEO ในผลการค้นหามากกว่า เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตัวอย่าง การแบ่งแยก เนื้อหา Pillar Content สำหรับหัวข้อ “Your Money or Your Life”

การเงิน : การลงทุน การออมเงิน การวางแผนเกษียณอายุ การจัดการหนี้สิน
สุขภาพ : อาหาร การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ
ความปลอดภัย : ความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในบ้าน ความปลอดภัยในรถ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

สำหรับแต่ละหัวข้อย่อย สามารถสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุม และรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก เช่น บทความ (Content) , วิดีโอ(Vlog) , อินโฟกราฟิก , และ Blog เนื้อหาเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และควรได้รับการอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ คุณควรสร้างเว็บไซต์ของคุณให้น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยตอบคำถามข้อกังวลของผู้ใช้บริการ อย่างครอบคลุม

โดยทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ จะสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง และครอบคลุม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาของ Google และดึงดูดผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น

Pillar Content หรือเนื้อหาหลัก เป็นการจัดการเนื้อหา บนเว็บไซต์ให้เป็นโครงสร้าง ที่มีข้อมูลหลักเป็นศูนย์กลาง และเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อ งซึ่งเรียกว่า Cluster Content ทั้งหมดนี้ จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ และยังอำนวยความสะดวก ในการค้นหา SEO ในเครื่องมือค้นหาออนไลน์ Google และ Bing

ตัวอย่าง Pillar Content ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ให้บริการ SEO , รับทำ SEO , SEO Serve Thailand รายละเอียดดังนี้

A : ความสำคัญของการทำ SEO ในธุรกิจออนไลน์

B : การสร้างแบรนด์ ที่มีความน่าเชื่อถือ ในยุคดิจิตอลด้วย SEO

C : วิธีการสร้างแผนการตลาด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

D : การทำ SEO สำหรับผู้เริ่มต้น และ แนวทางการทำ SEO อย่างเป็นขั้นตอน

E : การทำการตลาดเนื้อหา และ สูตรสำหรับความสำเร็จ SEO

F : การใช้ AI ในการทำการตลาด

G : ทำไมการตลาด SEO เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับธุรกิจ

H : วิธีการติดตั้ง และใช้ Google Analytics เพื่อวัดผล SEO

I : เทคนิคการเขียนเนื้อหาที่ดึงดูดผู้อ่าน Dwell Time

J : วิธีการเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์

สรุป : Pillar Content คือการแบ่งเนื้อหาของเว็บไซต์ออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกัน จากนั้นจึงสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุม และลึกซึ้งสำหรับหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ เนื้อหา Pillar Content นี้จะช่วยดึงดูดผู้เข้าชมที่สนใจในหัวข้อของคุณ และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณ ได้รับการจัดอันดับ SEO ดีขึ้น ส่งผลการค้นหาของ Google

End Credits : Pillar Content ภายใต้คอนเซ็ป White Hat SEO Forever ฟาโรห์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกครอง อียิปต์ ที่ทรงพลัง และมีความนิรันดร์ Pillar Content สร้างสถานะของเว็บไซต์ให้ทรงพลัง และยั่งยืน ด้วยการให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อถือจากผู้ใช้

Pillar Content ภายใต้คอนเซ็ป White Hat SEO Forever คือ การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ที่มุ่งเน้น ที่การให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และเป็นที่น่าเชื่อถือ สำหรับผู้ใช้ โดยไม่พยายามหลอกลวง หรือแกล้งเครื่องมือค้นหา (Black Hat) หรือด้วยวิธีการ ที่ไม่โปร่ง อาจจะส่งผลต่อ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ในระยะยาว
เราต้องการให้เว็บไซต์ หรือแบรนด์ของเรามีอายุยาวนาน และมีอิทธิพลอย่างมากในอินเทอร์เน็ต อย่างที่ฟาโรห์ แม้ว่าจะสิ้นไปนานแล้ว แต่อิทธิพล และความน่าจดจำที่สร้างขึ้น ยังคงเหลืออยู่ ทำให้เรานึกถึงความหมายที่ดี และยาวนาน SEO Forever