เว็บขยะ (Spam Websites)  เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีคุณค่า มักถูกสร้างขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากการโฆษณา หรือเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยง (backlink) โดยใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง เว็บขยะมักจะเกิดจากการสร้างเนื้อหาซ้ำซ้อน หรือเนื้อหาที่ไม่มีคุณค่า การสร้างเว็บขยะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สนับสนุน และไม่สอดคล้องกับนโยบายการทำ SEO ที่ถูกต้อง ไม่สร้างคุณค่าสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ 


เว็บขยะมักจะมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้ใช้งานเว็บ

  • ความเสียหายทางด้าน SEO : เว็บขยะมักถูกเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นโดยไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงด้วยเสียคุณค่าในการค้นหา

  • ความเสียหายทางการองค์กร : เว็บขยะอาจมีการโฆษณาหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าสับสนหรือไม่พึงพอใจ

  • ความเสียหายทางความน่าเชื่อถือ : เว็บขยะมักมีเนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีคุณค่า ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานเสียความไว้วางใจในเว็บไซต์ทั่วไป


การป้องกันการเข้าถึงเว็บขยะ Antivirus Spam Websites

  • การตรวจสอบเนื้อหา : ตรวจสอบเนื้อหาที่มีคุณค่า และเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เผยแพร่เป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้งาน

  • การใช้เทคโนโลยีป้องกัน : ใช้เทคโนโลยีป้องกันการเข้าถึงเว็บขยะ เช่น การติดตั้งระบบป้องกันสแปม (spam protection) หรือระบบป้องกันการโจมตีแบบต่าง ๆ

  • การตรวจสอบ และลบลิงก์ : ตรวจสอบลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์เพื่อตระหนักรู้ถึงลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อการถูกเพิ่มลงในเว็บขยะ และทำการลบลิงก์ที่ไม่เหมาะสมนั้นออก

  • การเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน : แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และกำจัดเว็บขยะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บขยะ

อัลกอริทึมในการตรวจจับ และลงโทษเว็บไซต์ที่เป็นสแปม

อัลกอริทึมในการตรวจจับ และลงโทษเว็บไซต์ที่เป็นสแปม :

เครื่องมือค้นหาอาจลงโทษหรือลดคุณค่าเว็บไซต์สแปม ทำให้อันดับในผลการค้นหาต่ำลง  ซึ่งอาจส่งผลให้การมองเห็น และการเข้าชมเว็บไซต์ลดลง

เว็บไซต์สแปมมักเกี่ยวข้องกับเทคนิค SEO แบบเทาๆ หรือ Black Hat SEO เช่น การซื้อหรือสร้างลิงก์ย้อนกลับคุณภาพต่ำ หากเว็บไซต์ของคุณเชื่อมโยงกับสแปม หรือเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียง และอันดับของเว็บไซต์ของคุณ

โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์สแปมจะให้คุณค่าเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลยแก่ผู้ใช้ หากผู้ใช้คลิกผลการค้นหา ไปที่เว็บไซต์สแปม พวกเขาอาจได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี เด้งกลับไปที่ผลการค้นหาอย่างรวดเร็ว (DWELL TIME) อัตราตีกลับสูง เมตริกการมีส่วนร่วมต่ำสามารถส่งสัญญาณไปยังเครื่องมือค้นหาว่าเว็บไซต์นั้นไม่เกี่ยวข้อง หรือมีประโยชน์อย่างไร

หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์สแปม : ส่งผลต่อ SEO สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับเว็บไซต์

ผลิตเนื้อหาที่มีคุณค่า ให้ข้อมูล หรือ YMYL และเป็นต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิก และสร้างชื่อเสียงในเชิงบวก

มุ่งเน้นที่การรับลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง และมีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของคุณ หลีกเลี่ยงการซื้อหรือรับลิงก์ย้อนกลับจากแหล่งที่มาที่เป็นสแปม เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อการทำ SEO ของคุณได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณมีโครงสร้างที่ดี เป็นมิตรกับผู้ใช้ และปรับให้เหมาะสมสำหรับความเร็วและอุปกรณ์พกพา สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี และปรับปรุงการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหา

ช้เครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบลิงก์ย้อน ระบุลิงก์ย้อนกลับที่เป็นสแปม หรือมีคุณภาพต่ำ ปฏิเสธ หรือลบลิงก์ย้อนกลับเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสียต่อ SEO ของคุณ

ต้นกำหนด Spam Website : Spam สามารถช่วยสร้างลิงก์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา กระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีมัลแวร์ และขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้ใช้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการโจมตีที่มักดำเนินการโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติ หรือที่เรียกว่าสแปมบอท 

บอทสแปม (BOT SPAM) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงลบ เช่น ทำให้เว็บไซต์เสียหายหรือขโมยข้อมูล สแปมบอทส่วนใหญ่มีไว้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ใช้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นอันตราย  สแปมของเว็บไซต์อาจมีผลกระทบหลายอย่างต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 

ผลเสียจาก Spam Website

SPEED LOADING
ความเร็วในการโหลด
SEO SERVICE
SOARING TRAFFIC
การจราจรที่พุ่งสูงขึ้น
SEO SERVICE
HIGH RATE
อัตราตีกลับที่สูงอาจเป็นผลมาจากสแปม
SEO SERVICE
SESSION LONG
ระยะเวลาเซสชันที่ยาวผิดปกติ
Click Here
BOT VISIT
การเข้าชมของบอท
Click Here
Previous slide
Next slide
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บช้าเกิดขึ้นเมื่อสแปมเว็บไซต์ใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้เวลาในการโหลดหน้าเว็บช้าลง
การจราจรที่พุ่งสูงขึ้นเกิดขึ้นเมื่อสแปมเว็บไซต์สร้างการเข้าชมปลอมอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่งผลให้จำนวนผู้เยี่ยมชมในคราวเดียวผิดปกติ
อัตราตีกลับที่สูงอาจเป็นผลมาจากสแปมของเว็บไซต์ เนื่องจากผู้เยี่ยมชมบอทอาจไม่สนใจเว็บไซต์และออกไปอย่างรวดเร็ว
ระยะเวลาเซสชันที่ยาวผิดปกติอาจเกิดขึ้นเมื่อการเข้าชมเว็บไซต์ที่เป็นสแปมอยู่ในเว็บไซต์นานขึ้นด้วยเหตุผลที่เป็นอันตราย

แปลงขยะอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการเข้าชมของบอทเหล่านี้ อาจไม่ใช่ผู้ใช้งานจริง จึงทำให้ส่งผลให้ไม่เกิดการขาย หรือโอกาสในการขาย เพราะแหล่งที่มา ของการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผิดปกติ มักพบเห็นพร้อมกับสแปมเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นการยากที่จะติดตามที่มาของการเข้าชมบอทเหล่านี้

โดยรวมแล้ว สแปมเว็บไซต์มีผลกระทบด้านลบมากมายต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เจ้าของเว็บไซต์ควรมีมาตรการในการตรวจจับและป้องกันไม่ให้เว็บไซต์สแปมเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของตน เมื่อทำเช่นนี้ เจ้าของเว็บไซต์สามารถมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของตนยังคงปลอดภัย

อาจพยายามผลักดันให้ผู้ใช้ของคุณออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความคิดเห็นของคุณเต็มไปด้วยลิงก์ที่เป็นอันตรายและสแปม นอกจากนี้ยังอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ ทำให้โหลดหน้าเว็บช้า การจราจรติดขัด อัตราตีกลับสูง การแปลงขยะ และอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องจริงจังกับรูปแบบสแปมและใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มันแทรกซึมเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณได้

SEO Spam Website ถูกใช้บ่อยในประเภทใดบ้าง :

ลิงค์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักต้มตุ๋น มิฉะนั้นจะไม่มีทางเพิ่มปริมาณการเข้าชมไปยังพื้นที่เว็บที่ร่มรื่นได้ คุณอาจคิดว่าผู้ซื้อไวอากร้าจะรู้ดีกว่าการพยายามซื้อยาจากพิพิธภัณฑ์หรือร้านขายดอกไม้ สแปม SEO ยังคงเป็นประเภทการแพร่ระบาดของเว็บไซต์อันดับหนึ่ง

คำหลักเป็นศูนย์กลางของการทำสแปม เมื่อคำหลักที่ไม่เหมาะสมปรากฏในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เครื่องมือค้นหาจะถือว่าปลอดภัยในการจัดทำดัชนีไซต์สำหรับคำเหล่านั้น และเมื่อผู้คนค้นหาทางออนไลน์ เช่น

 – ยาเสริมสมรรถภาพชายหรือยาอื่นๆ อุปกรณ์กีฬา การเขียนเรียงความ บริการเงินกู้ (รายการจะยาวขึ้นเรื่อยๆ….) 

– ผลลัพธ์มักจะรวมถึงกลโกงที่พวกเขาจะจ่ายเงินให้บางอย่างแต่ไม่ได้รับสิ่งนั้น

โฆษณาสแปม ADS Spam : หากเว็บไซต์ที่ถูกแฮ็กแสดงโฆษณาแบนเนอร์ หรือคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) แฮ็กเกอร์สามารถแทนที่เนื้อหา หรือสร้างองค์ประกอบใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อกระตุ้นการเข้าชมไปยังกลโกงของตน สิ่งนี้จะได้ผลเป็นพิเศษ บ่อยครั้งเนื่องจากการคลิกเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตัดสินใจได้ พวกเขาอาจไม่สงสัยด้วยซ้ำว่าทำไม Call to Action จึงแสดงว่าอยู่ที่ไหน หรือ คำกระตุ้นการตัดสินใจ

Posts & Pages Website Spam : สำหรับตัวเลือกในการ Spamdexing แฮ็กเกอร์สามารถสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหน้าเว็บหรือบล็อกโพสต์โดยเฉพาะเพื่อให้ได้รับการจัดอันดับสำหรับข้อความค้นหาที่เป็นสแปม สิ่งนี้จะมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไซต์ที่ถูกกฎหมายมีการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาที่ดีอยู่แล้ว

สรุป :

SEO เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้คุณค่าแก่ผู้ใช้และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเครื่องมือค้นหา หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์สแปมและจัดลำดับความสำคัญของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่มีชื่อเสียง แต่อีกทางกลับกัน Spam Website ก็อาจจะมีประโยชน์ ข้อดี เช่นเดียวกัน อยู่ที่เราจะออกแบบ SEO ให้สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างไร