Your Money Or Your Life To Boost SEO

Your Money Your Life (YMYL) ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน หรืออนาคตของคุณทั้งทางร่างกาย และทางการเงิน Google ยืนยันในคุณภาพของหน้า (PQ : Page Quality) สำหรับ Website ดังกล่าว YMYL ต้องมาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นโดยมีความเชี่ยวชาญ 

Google อัปเดต Algorithm บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อกลยุทธ์ SEO ของคุณ และ ในฐานะนักการตลาดดิจิทัล คุณต้องรู้กฎเพื่อจัดอันดับบนผลลัพธ์ (SERP : Search Engine Results Page)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO สังเกตว่า Google จัดอันดับหน้า YMYL อย่างระมัดระวังมากขึ้น เพื่อตัดสินใจว่าจะจัดอันดับอย่างไร Google พิจารณาหน้าเว็บเหล่านั้นเพื่อแยกแยะ Content คุณภาพสูงออกจาก Content คุณภาพต่ำ 

ใช้ E-A-T  (ความเชี่ยวชาญ , ความมีชื่อเสียง , ความน่าเชื่อถือ) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ Google มองหาในหน้าเว็บคุณภาพสูง

YMYL คืออะไร?

Your Money Your Life (YMYL) หากมีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง อาจส่งผลเสียต่อ Your Money Your Life ของผู้อ่าน Google พร้อมที่จะไม่อนุญาตให้มีการส่งต่อข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดไปยังผู้ใช้

Google มีหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ การค้นหา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาของผู้ใช้ ทำการทดลองด้วยแนวคิด เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่ผู้ใช้เห็น ใช้คำติชมของผู้ประเมินคุณภาพ จากการค้นหา จากบุคคลที่สาม Third-Party เพื่อใช้วัดคุณภาพของเพจ (PQ : Page Quality) และปรับปรุงแนวคิดเหล่านั้นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้

ผู้ประเมินคุณภาพกระจายอยู่ทั่วโลก และช่วย Google ด้วยความคิดเห็นของพวกเขาเพื่อทำให้การค้นหามีประโยชน์มากขึ้น ตามคุณภาพการค้นหาของ Google Your Money Your Life ของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • หน้าช้อปปิ้ง หรือการเงิน
 • หน้าประกัน และการลงทุน
 • หน้าข้อมูลทางการแพทย์
 • หน้าข้อมูลทางกฎหมาย
 • หน้าข่าวสาร และข้อมูลทางการ
 • ปัญหาร้ายแรง เช่น การหย่าร้าง การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และความปลอดภัยของรถยนต์
Your Money Or Your Life

Google ประเมินและจัดอันดับเพจ YMYL อย่างไร

Google จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยบางอย่างในการจัดอันดับเมื่อจัดการกับหน้า Money Your Life (YMYL) เพื่อป้องกันข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด ปัจจัยที่ให้น้ำหนักมากกว่าคือความเชี่ยวชาญ ความมีชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ (E-A-T)

Google มองหาคุณลักษณะต่อไปนี้เพื่อจัดอันดับสูงในผลลัพธ์ (SERP : Search Engine Results Page) เนื้อหาที่ให้ข้อมูล และการศึกษาเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เมื่อมีคนจำนวนมากคลิกที่หน้าเหล่านั้น Google จะถือว่าหน้านั้นได้รับการรับรองข้อมูล และจัดอันดับหน้านั้นไว้ด้านบนสุด

Google มองหาคุณภาพของเนื้อหาที่หน้าเว็บมอบให้กับผู้ใช้ เนื้อหาต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการสอน ขาย ส่งเสริม มีส่วนร่วม หรือแม้แต่สร้างความสนุกสนาน หากเนื้อหาของหน้าเป็นเพียงการสร้างรายได้โดยไม่ได้พยายามช่วยเหลือผู้ใช้ เนื้อหานั้นมักจะถูกพิจารณาหรือให้คะแนนว่าเป็นเนื้อหาคุณภาพต่ำ

Google ให้คะแนนคุณภาพหน้าเว็บของคุณด้วยประสบการณ์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าชมหน้า Landing Page ของคุณหลังจากที่พิมพ์คำค้นหา เพจที่เป็นประโยชน์ได้รับการพิจารณาจากคะแนนคุณภาพของ (PQ : Page Quality)

Algorithm ทำงานในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้อยู่ข้างหน้าเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้อันดับดีขึ้น คุณลักษณะนี้สนับสนุนให้เจ้าของเว็บไซต์ และผู้สนับสนุนเนื้อหาหน้าเว็บนำเสนอโซลูชันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ

Google เผยแพร่เกณฑ์ E-A-T ในหลักเกณฑ์ผู้ประเมินคุณภาพการค้นหาของ Google ในปี 2013 เป็นเอกสาร 168 หน้า ที่ใช้โดยผู้ประเมินคุณภาพเพื่อประเมินคุณภาพของผลการค้นหาของ Google ด้วยตนเอง

Expertise : ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ หมายถึงผู้เขียน Content ของหน้าเว็บ Google วัดความน่าเชื่อถือของหน้า Your Money Your Life (YMYL ด้วยคำถามต่อไปนี้ : บุคคลนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์ในหัวข้อนี้หรือไม่ พวกเขามีพื้นฐานการศึกษาที่จำเป็นในการสนับสนุนความคิด และความคิดเห็นหรือไม่?

คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม เป็นเวลา 2-3 ปี จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ชุดทักษะของผู้เชี่ยวชาญพัฒนาขึ้นหลังจากมีประสบการณ์ไม่กี่ปีในอุตสาหกรรมนั้น ผู้เชี่ยวชาญเขียนเนื้อหาที่พิสูจน์ความเชี่ยวชาญของตน

Google ถือว่าผู้เขียน Content ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่เขียน Content เป็นชีวิตประจำวันซึ่งจะได้รับความรู้ จากประสบการณ์ชีวิตเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ถูกต้องสำหรับหัวข้อนั้น ข้อยกเว้นนี้อนุญาตสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ YMYL

Authority : อำนาจ ชื่อเสียง

Google ถือว่าการเป็นผู้ควบคุมเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญ อำนาจขึ้นอยู่กับสามปัจจัย:

 • นักเขียน
 • หัวข้อ
 • เว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่

เนื้อหาของนักเขียนที่มีชื่อเสียงมักจะได้รับอำนาจตามที่ Google มองหา นอกจากนี้ อันดับโดเมน (DR) ของเว็บไซต์จะต้องสูง ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายบนเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง อำนาจออนไลน์ของคุณจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการจัดอันดับผลลัพธ์ของ SERP

Trustworthiness : ความน่าเชื่อถือ

Google มองหา Content ที่น่าเชื่อถือ และเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะที่จัดทำดัชนีเนื้อหานั้น จะถือว่าข้อมูลถูกต้อง หากมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาต้องถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และถูกต้อง คู่มือผู้ประเมิน 

ความน่าเชื่อถือนั้นเกี่ยวกับความชอบธรรม ความโปร่งใส และความถูกต้องของเว็บไซต์ และเนื้อหา Raters Guide มองหาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ รวมถึงการพิจารณาว่าเว็บไซต์ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่เผยแพร่ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้อความค้นหา YMYL แต่ใช้กับข้อความค้นหาที่ไม่ใช่ YMYL 

ด้วยเนื้อหา Your Money Your Life ต้องการความไว้วางใจในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น Google จึงมองหาผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

เนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่น่าแปลกใจที่มีการกล่าวว่าเนื้อหาเป็นราชา Google มองหาเนื้อหาคุณภาพสูงจากเว็บไซต์ Your Money Your Life (YMYL) นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ผู้ประเมินของ Google ยังพยายามพิจารณาว่าเนื้อหาใดที่ได้รับการวิจัยอย่างดี และมีคุณค่าต่อผู้อ่าน 

จะต้องได้รับการสนับสนุนตามความเป็นจริง เชื่อถือได้ และควรแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ตัวอย่างที่ดีของเนื้อหา Your Money Your Life  (YMYL) คุณภาพสูง คือ บทความเกี่ยวกับวิธีแก้ไขหน้าจอสีดำของ Android ซึ่งมีขั้นตอนเหล่านี้ :

จะต้องแสดงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาด้วยวิดีโอ เนื้อหาดังกล่าวเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่าน จะต้องเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายกระบวนการพร้อมภาพหน้าจอที่จำเป็น ผู้ใช้งานธรรมดาทำตามขั้นตอนและคำอธิบายแล้วต้องเข้าใจ

Examples : ตัวอย่าง

ตัวอย่าง Your Money Your Life (YMYL) ใน Search Quality Raters Guide (SQRG) Google ได้ระบุหลักเกณฑ์บางประการสำหรับหัวข้อที่ต้องการ E-A-T คุณภาพสูง เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ Your Money Your Life (YMYL) ต้องมีความเชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลัง

 • คำแนะนำทางการแพทย์
 • ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำทางกฎหมาย และคำแนะนำด้านภาษี
 • หน้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์
 • หน้าที่พลเมือง การปกครอง และกฎหมาย
 • หน้าคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเดิมพันสูง High-Stakes เช่น การปรับปรุงบ้าน การเลี้ยงดู ฯลฯ
 • เพจเกี่ยวกับงานอดิเรกที่ต้องใช้ความชำนาญ เช่น เล่นกีตาร์ งานไม้ ฯลฯ
 • การลดน้ำหนัก โภชนาการ และการออกกำลังกาย
 • การจ้างงาน และการศึกษา
คำถามที่พบบ่อย

Your Money Your Life มีข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน หรืออนาคตของคุณทั้งทางร่างกาย หรือทางการเงิน Google ยืนยันในคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ (PQ : Page Quality) สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว YMYL ต้องมาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง และสร้างขึ้นโดยมีความเชี่ยวชาญ และชื่อเสียง

ในการปรับปรุงเกณฑ์ E-A-T ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีคุณค่า เชื่อถือได้ มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เมื่อเป็น Content ที่สำคัญ การเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บุกเบิกในช่องนั้นจะทำให้ Content นั้นน่าเชื่อถือ และให้สิทธิ์แก่คุณ

Content จากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงช่วยให้เว็บไซต์ YMYL ติดอันดับ เว็บไซต์ที่ให้ลิงค์แก่คุณพบว่าเนื้อหาของคุณมีค่า นี่เป็นเหมือนการประกาศว่าพวกเขาไว้วางใจเว็บไซต์ของคุณที่คู่ควร พอที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นั้น

คู่มือผู้ประเมินคุณภาพของการค้นหาช่วยให้คะแนนเนื้อหาคุณภาพสูงที่แสดงถึง ความเชี่ยวชาญ ความมีชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในเนื้อหา

เว็บไซต์ YMYL ไม่จำเป็นต้องยาว แต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการค้นหาของผู้ใช้ จะต้องมีการอ้างอิงสำหรับการอ้างสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่เหมาะสม และการอ้างอิงของผู้เขียนเพื่อพิสูจน์การอ้างสิทธิ์ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

Final Thoughts : บทสรุป

Google ตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณ Search Engine ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เผยแพร่ เนื่องจากมีความกระตือรือร้นในการให้ข้อมูลที่มีค่า และผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้หากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด เว็บไซต์ YMYL จำเป็นต้องได้รับความคาดหวังสูงเพื่อให้ได้อันดับสูงในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP : Search Engine Results Page)

แม้ว่า Google จะไม่ลงโทษเว็บไซต์ YMYL โดยเฉพาะเนื่องจากเนื้อหาที่มีอยู่ แต่พวกเขาต้องเผชิญกับความล่าช้าในการจัดอันดับซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ และความพยายามทางการตลาด เจ้าของเว็บไซต์ต้องใช้ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา YMYL ที่ Google คาดหวัง