AFRA APACHE (THAILAND) CO.,LTD | SIAMWEBSITE

CLOUD COMPUTING OR CLOUD SERVICE

Cloud_Computing_Cloud Service

CLOUD COMPUTING OR CLOUD SERVICE

Cloud Computing Or Cloud Service

การประมวลผลแบบคลาวด์ คือความพร้อมใช้งานตามต้องการของทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผล โดยไม่มีการจัดการโดยตรง โดยผู้ใช้

Cloud Computing ระบบจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก บริการด้าน Applications จะต้องมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ตาม

ความนิยมของ ระบบคลาวด์  ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ ข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการ บริหารทรัพยากรของระบบ ผ่านเครือข่าย และมีการแบ่งใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือการ (Shared Services  : บริการที่ใช้ร่วมกันคือการให้บริการโดยส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กรหรือกลุ่ม)

Cloud Service Models : ประเภทของบริการคลาวด์  หรือ โมเดลคลาวด์

– SaaS : Software as a Service  นำเสนอแอปพลิเคชันที่เข้าถึงบนเว็บไซต์ และไม่ได้จัดการหรือเข้าถึงโดยบริษัทของคุณ แต่จัดการโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เท่านั้น แอปพลิเคชันปัจจุบันสำหรับ SaaS หรือที่ให้บริการส่วนใหญ่ Field Service โซลูชันการตรวจสอบระบบ ตัวจัดกำหนดการ

– PaaS : Platform as a Service คลาวด์ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้าง และส่งมอบแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ทำงานกับ IDE (Integrated Development Environments) ผู้ให้บริการ PaaS ปัจจุบันหรือเป็นที่นิยม Microsoft Azure , Google App Engine และ Apache Stratos อื่นๆ

– IaaS : Infrastructure as a serviceในการใช้งานส่วนใหญ่ จะคำนวณตามต้องการผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย การประมวลผล และเซิร์ฟเวอร์เสมือน ผู้ให้บริการปัจจุบัน หรือเป็นที่นิยม Google Cloud Platform , Amazon EC2 , linode , Digital Ocean และ อื่นๆ

Cloud_Computing_Cloud Service

CLOUD COMPUTING OR CLOUD SERVICE

Cloud Computing Or Cloud Service การประมวลผลแบบคลาวด์ คือความพร้อมใช้งานตามต้องการของทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผล โดยไม่มีการจัดการโดยตรง โดยผู้ใช้ Cloud Computing ระบบจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก บริการด้าน Applications จะต้องมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ตาม ความนิยมของ ระบบคลาวด์  ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ ข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการ บริหารทรัพยากรของระบบ

Read More »
Cluster Content Using SEO

CLUSTER CONTENT USING SEO

CLUSTER CONTENT USING SEO Cluster Content เป็นรูปแบบหนึ่งของเนื้อหา ที่นำเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปแบบ ของกลุ่ม หรือหมวดหมู่ เนื้อหาในคลัสเตอร์ จะจัดเรียงตามหัวข้อ หรือคำหลักที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูล ที่ต้องการได้ง่ายขึ้นCluster Content Using SEO Cluster Content Using SEO กลุ่ม

Read More »
Lazy Marketing 2023

โอกาสธุรกิจจากพฤติกรรม LAZY Consumer 2023

LAZY CONSUMER 2023โอกาสธุรกิจจากพฤติกรรม LAZY Consumer 2023 | EP:2รับทำรับเว็บไซต์ Lazy Marketing 2023 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการ ความสะดวก ความสบายอย่างมาก ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ จึงเริ่มมีกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ที่เน้นทำการตลาดไปที่กลุ่มเป้าหมายนี้ โดยเฉพาะธุรกิจประเภท รับส่งอาหาร Food Delivery ที่กำลังมาแรง

Read More »
Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล

DIGITAL ECONOMY เศรษฐกิจดิจิทัล

Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนำเทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ต เพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มผลผลิต ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ใช้เวลาน้อยลง พร้อมกับประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น อินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้มีความเร็วรองรับการใช้งานมากขึ้น การติดต่อค้าขายสินค้า และบริการ ทำให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล – ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการจำหน่ายสินค้า การค้าขายก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้า ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกัน Shopping

Read More »
Private Blog Network

Private Blog Network : PBN เครือข่ายบล็อกส่วนตัวแบบลิงก์ย้อนกลับ (BACKLINK)

Private Blog Network : PBN เครือข่ายบล็อกส่วนตัวแบบลิงก์ย้อนกลับ (BACKLINK) Private Blog Network : PBN เครือข่ายบล็อกส่วนตัวแบบลิงก์ย้อนกลับ Backlink เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการทำ SEO ในการทำ Backlink ให้มีคุณภาพ  Traffic จำนวนต้องมากพอ Domain Rating และ Referring Domains ก็ต้องมีจำนวนมากพอ

Read More »
BLACK HAT SEO

BLACK HAT SEO

BLACK HAT SEOWEBSITE SEO THAILAND BLACK HAT SEO หรือ SEO สายดำ Black Hat SEO หรือ SEO สายดำ โดยใช้กลยุทธ์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือต้องห้ามโดย Algorithm Google เพื่อเพิ่มลำดับในการค้นหาให้กับเว็บไซต์

Read More »